Uszkodzony pojazd A4 Kraków

Kolizja drogowa czy wypadek?

Kolizja czy wypadek?

Kolizja jest to zdarzenie drogowe, w którym zostały uszkodzone jedynie pojazdy (lub inne rzeczy materialne) – żadna z osób biorących udział w zdarzeniu nie doznała urazów.

Wypadek to niestety poważniejsze zdarzenie drogowe mające związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób. Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę zmarłą w wyniku doznanych obrażeń na miejscu lub w ciągu 30 dni. Za ranną ofiarę wypadku drogowego uznaje się osobę, która doznała obrażeń ciała i otrzymała pomoc lekarską.